REJESTRACJA ŻETONOWA NA SEMINARIUM BN II stopień stc.

Od dnia 03.10.2019 od godz. 8:00 do 06.10.2019 do godz. 23:59
będzie miała miejsce
rejestracja żetonowa na seminarium magisterskie

dla I roku Bezpieczeństwa narodowego studiów stacjonarnych II stopnia.
Zapisywać się należy w serwisie UL - Rejestracja Żetonowa