Przypominamy, że trwa rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+!!!

Erasmus
Możliwe są dwa typy wyjazdów:
1) w celach szkoleniowych - 12 października 2018 upływa termin przyjmowania zgłoszeń (formularz aplikacyjny, indywidualny program szkolenia). Zainteresowani pracownicy powinni się zgłaszać bezpośrednio do Biura Współpracy Międzynarodowej. Zachęcamy do wyjazdów pracowników administracyjnych i technicznych! Na stronie BWM znajduje się aktualny formularz aplikacyjny na rok akademicki 2018/2019. 
Przykładowe szkolenia znajdują się na stronie: staffmobility.eu/staff-week-search 
 
2) w celach dydaktycznych -  do 15 października 2018 należy się zgłosić do Koordynatorki Wydziałowej - dr Moniki Grochalskiej wraz z wypełnionymi dokumentami aplikacyjnymi (formularz aplikacyjny, indywidualny program nauczania podpisany co najmniej przez pracownika i Koordynatora Wydziałowego/Dziekana oraz zaproszenie - może być w formie mailowej). Bardzo proszę sprawdzić kompletność i poprawność dostarczanych dokumentów, ponieważ w przypadku braków, aplikacja pracownika zostanie odrzucona przez BWM. Na stronie BWM znajduje się aktualny formularz aplikacyjny na rok akademicki 2018/2019.
 
Wszystkie informacje (łącznie ze wzorami dokumentów) znajdują się na stronie: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-pracownikow-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych-1