Przyjmowanie wniosków o stypendium rektora dla doktorantów

Przyjmowanie wniosków o stypendium rektora dla doktorantów odbywać się
będzie w sali nr 3 przy ul. Żołnierskiej 14 w niżej podanych terminach:

- 14 października 2021 r. w godz. 15.15.-16.30
- 15 października 2021 r. w godz. 15.30-16.30