Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów odbędzie się 17 października 2022 r.

Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów odbędzie się 17 października 2022 r. w godz. 15.30-16.30 przy ul. Żołnierskiej 14 pok. 3.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który wszedł w życie z dniem 21 lutego 2022 r. - stosowany odpowiednio do doktorantów dostępny tutaj:  https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-13-2022/