Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Ogłoszenie

Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej odbywać się będzie w sali nr 3 przy ul. Żołnierskiej 14 w niżej podanych dniach i godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Doktoranckiej:
- 4 października 2021 r. godz. 14.00-15.00,
- 5 października 2021 r. godz. 15.00-16.00.