Projekty socjalne zrealizowane przez studentów trzeciego roku Pracy Socjalnej

Projekty socjalne

Studenci trzeciego roku pracy socjalnej w ramach realizacji przedmiotu „Projekt socjalny na rzecz dziecka i rodziny” przeprowadzili działania projektowe na terenie miasta Olsztyn. Działania realizowane były na przełomie listopada i grudnia. Studenci podzieleni zostali na 4 zespoły projektowe i każdy z nich adresował swoje działania do innej grupy docelowej. W ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

„Poznaj swoje mocne strony wraz z Biurem Karier”
Działania prowadzone na terenie naszego Wydziału dotyczyły promocji Biura Karier wśród studentów pierwszego roku oraz utworzenie punktu Biura Karier w sali 30  przy ul. Żołnierskiej 14A. Każdy student może korzystać z konsultacji prowadzonych w punkcie.

„Razem w zaczarowanym świecie”. Integracja i aktywizacja wychowanków Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Nasze koleżanki zorganizowały imprezę andrzejkową oraz zabawy integracyjne skierowane do wychowanków w wieku 7-8 lat. Dzieci, w przyjaznej atmosferze, mogły poznać nowe zabawy oraz tradycje andrzejkowe.

Urozmaicenie sposobów spędzania czasu wolnego przez podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie
Studentki, chcąc przybliżyć nowe formy spędzania czasu wolnego matek z dziećmi, przygotowały warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy robili pizzę, następnie wszyscy udali się na seans filmowy do kina ,,Helios”.

Aktywizacja i integracja dzieci uczęszczających do Punktu Pomocy MOC
Odpowiadając na potrzeby środowiska, jedna z grup zorganizowała spotkanie z super-bohaterem - ratownikiem medycznym, który w interesujący sposób przekazał wiedzę na temat pierwszej pomocy. Drugim działaniem były zajęcia animacyjno-ruchowe.

Przeprowadzone przez studentów projekty socjalne miały bardzo dużą wartość, zarówno edukacyjną, jak i praktyczną. Studenci zdobyli doświadczenie przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Ponadto mogli wykazać się zdobytą podczas studiów wiedzą merytoryczną oraz odpowiedzieć na potrzeby wybranych przez siebie grup społecznych.