Projekt społeczny "Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną"

W marcu 2019 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie włączył się w projekt budowy „kręgów wsparcia” wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza oraz Uniwersytet Warszawski (partnerzy centralni), a także partnerów lokalnych: Stowarzyszenie HORYZONT, Gmina i Miasto Goleniów, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Gmina Nidzica, Gmina Miasto Gdańsk, Gmina Miasto Elbląg, Powiat Jarosławski, Powiat Olsztyński i Gmina Suwałki. Celem projektu jest środowiskowe wspieranie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w drodze do ich "bezpiecznej przyszłości", wolnej od ubezwłasnowolnienia i przebywania w domach pomocy społecznej. Będąc w gronie koalicji sojuszników tego projektu chcielibyśmy zachęcić wszystkich do promowania akcji (więcej informacji na stronie: http://kregiwsparcia.pl/), a studentów z powiatu ostródzkiego do włączenia się w wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szczegółowych informacji udzielić mogą Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych, dr Katarzyna Ćwirynkało (k.cwirynkalo@uwm.edu.pl) i dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM (agnieszka.zyta@uwm.edu.pl).