Projekt edukacyjny studentów II roku PSzAK pt. Zagubiony zmień strach przed nieznanym na ciekawość

Projekt

Studenci II roku PSzAK w ramach zajęć: Projektowanie edukacyjne zrealizowali pod kierunkiem dr hab. Hanny Kędzierskiej, prof. UWM projekt edukacyjny pt. Zagubiony zmień strach przed nieznanym na ciekawość. Publiczna prezentacja projektu, na który składają się: prezentacja wyników badań sondażowych przeprowadzonych wśród studentów WNS, film dydaktyczny  zrealizowany przez studentów oraz  dyskusja  odbędą się 14.06 (piątek) o godz, 9.30 w Auli WNS ul. Żołnierska 14.
Polecamy i zapraszamy