Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021

Ogłoszenie

MATURZYSTO!!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Więcej informacji w załączniku.