Profesor S. Chazbijewicz ambasadorem w Kazachstanie

Ambasador Chazbijewicz

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski 22 czerwca b.r. wręczył w siedzibie MSZ w imieniu Prezydenta RP nominacje czterem nowym ambasadorom. Wśród nominowanych jest profesor Selim Chazbijewicz z Instytutu Nauk Politycznych, który zostanie Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Kazachstanu oraz kraju dodatkowej akredytacji Republice Kirgiskiej.

Selim Chazbijewicz w 1991 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2002 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2000 r. kierownik Podyplomowych Studiów Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej UWM, od 2005 r. kierownik Pracowni Polityki Społecznej, Narodowościowej i Wyznaniowej Instytutu Nauk Politycznych UWM.

W latach 2002-2006 był wykładowcą Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, a w latach 2006-2012 Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Od 2009 r. jest członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN.

Selim Chazbijewicz jest aktywnym działaczem na rzecz wspólnoty etnicznej polskich Tatarów. To także współzałożyciel Związku Tatarów Polskich (obecnie Związku Tatarów RP), prezes zarządu (rady centralnej) w latach 1997-2006, członek Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego (1997- 2004). Od 1997 do 2004 r. był imamem meczetu w Gdańsku. Pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Życie Muzułmańskie”, a także redaktora naczelnego „Rocznika Tatarów Polskich”. W latach 2004-2008 był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych; to również współzałożyciel i współprzewodniczący (1997-2008) Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Jest autorem wielu publikacji, książek naukowych i popularno-naukowych. Zna język angielski i rosyjski.

fot. MSZ