Prof. Roman Leppert gościem II Seminarium Naukowego INP

Seminarium

14 grudnia odbyło się II Seminarium Naukowe zorganizowane przez Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych prof. Marzennę Nowicką. Tym razem swoją obecnością zaszczycił prof. Roman Leppert z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników.

Wykład prof. Romana Lepperta został zatytułowany „Co po heterogeniczności? O pedagogice i jej przedmiocie” i stanowił namysł nad kategorią zmiany w pedagogice, jakiej jesteśmy świadkami. W pierwszej kolejności autor przywołał tezę, iż współesna pedagogika jest heterogeniczna i na przetrzeni około 30 lat przeszła drogę od ortodoksji, przez heterodoksję, aż po heterogeniczność właśnie. Przejście od ortodoksji do heterogeniczności było możliwe na skutek zmian, jakie zaszły m.in. w rozumieniu czterech podstawowych kategorii: nauki, wiedzy, uczonego oraz metodologii. Prof. Leppert podjął się opisu każdej z nich. Wiele miejsca podczas swojego wystąpienia poświęcił również samej pedagogice heterogenicznej, charakteryzując tym samym przedmiot jej badań, wskazując na pojawienie się jej nowych subdyscyplin, a także na eksplozję form kształcenia czy chociażby osłabienie roli pedagogiki w reformowaniu systemu edukacyjnego.

W drugiej części wystąpienia prof. Leppert zaproponował trzy scenariusze prognoz dalszego rozwoju pedagogiki, nadając im zabarwienia od pesymistycznego, przez realistyczny po optymistyczny. Podczas charakterystyki każdego ze scenriuszów przywołano wiele obrazowych metafor oraz wskazano zakotwiczenie w lekturach, które potwierdzałyby dany typ prognozy. Dyskusję otwrzyło pytanie postawione na koniec wykładu „Czy nowa ortodoksja jest możliwa?”, w której wzięło udział wielu uczestników spotkania.

Prof. dr hab. Roman Leppert – jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest również członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Przegląd Pedagogiczny”. Praca naukowa-badawcza prof. Lepperta skoncentrowana jest m.in. wokół:

- tożsamości pedagogiki, statusu pedagogiki jako dyscypliny naukowej,

- młodzieży i jej kondycji psychospołecznej,

- potocznej wiedzy o wychowaniu oraz wokół kształcenia i właściwosci studentów pedagogiki,

- teoretyczności pedagogiki porównawczej, alternatywnych praktykach edukacyjnych.

Wybrane publikacje:

- Związki miłosne w sieci: poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, (współautor);

- Młodzież - świat przeżywany i tożsamość: studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami;

- Pedagogiczne peregrynacje: studia i szkice o pedagogice ogólnej i kształceniu pedagogów;

- Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki.

 

Prof. Roman Leppert prowadzi w internecie blog o książkach poświęconych pedagogice i edukacji pt. „Wczoraj przeczytane”:

https://wczorajprzeczytanepl.wordpress.com/blog/

Jest również aktywny w mediach społecznościowych, m.in. w serwisie Facebook, w którym transmituje i udostępnia wiele interesujących rozmów z przedstawicielami pedagogiki:

https://www.facebook.com/roman.leppert

Nagranie spotkania z prof. Romanem Leppertem jest dostępne w plikach zespołu Instytut Nauk Pedagogicznych w MSTeams.

Źródło: zdjęcie oraz informacje o autorze pochodzą ze strony internetowej: https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/roman_leppert/