Prof. Arkadiusz Żukowski uhonorowany przez Uniwersytet Warszawski

Nagroda Rektora UW dla prof. A. Żukowskiego

JM Rektor prof. Marcin Pałys, w imieniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, wręczył prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu Medal Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu zasług w rozwijaniu współpracy z tamtejszym Instytutem Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Wręczenie Medalu odbyło się podczas uroczystości Jubileuszu 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych UW i konferencji naukowej pt. „Nauka o polityce wobec kryzysu władzy i demokracji” (1-2 grudnia 2017). Prof. A. Żukowski został też zaproszony do udziału w panelu pt. „Współczesny spór o model władzy politycznej”, w którym uczestniczyli prof. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Jadwiga Staniszkis z Uniwersytetu Warszawskiego, a moderatorem był prof. Grzegorz Rydlewski z UW.

Zob. więcej:

https://myalbum.com/album/sdjMpx2LcDsr

http://www.inp.uw.edu.pl/