Prof. Arkadiusz Żukowski ponownie wybrany do władz Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych

W dniach 22-23 lutego b.r. odbyła się na Uniwersytecie Lizbońskim (Universidade de Lisboa) coroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA) podczas której wybrano nowe władze Towarzystwa na kadencję 2019-2021.

Prezydentem towarzystwa została wybrana prof. Krisztina Arató (Eötvös Loránd University – Węgry), a w skład Prezydium weszli profesorowie: Didier Georgakakis (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Francja), Elena Palonen (University of Helsinki – Finlandia), Andrés Malamud (Uniwersytet Lizboński - Portugalia), a także Arkadiusz Żukowski (dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych).

Zgodnie ze zwyczajem nowo wybrany Prezydent dokooptował do Prezydium poprzednich Prezydentów: prof. Pablo Oñate z Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania) i prof. Suzanne Schüttemeyer z Uniwersytetu w Halle (Niemcy).

ECPSA grupuje narodowe towarzystwa nauk politycznych z Europy, a jej głównym celem jest promowanie i koordynowanie aktywności naukowej i edukacyjnej politologii w Europie. Duże znaczenie przywiązuje ona do badań dotyczących wyzwań współczesnej politologii jako nauki i kierunku kształcenia. ECPSA realizuje obecnie dwa projekty badawcze: „Political science graduates transition to professional career” oraz „Mobility of political science students and faculty in Europe” (prof. A. Żukowski jest ich koordynatorem na Polskę). ECPSA aplikuje o grant w ramach programu “Horyzont 2020” - Societal Challenge 6 (SC6) pt. „Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies” (Work programme 2018-2020). Planuje złożenie projektu w ramach Jean Monnet Networks.

Podczas pobytu na Uniwersytecie Lizbońskim uczestnicy konferencji ECPSA wzięli udział w wykładzie światowej sławy amerykańskiego politologa Philippe Schmittera (University of Chicago i Stanford University) na temat zagrożeń i wyzwań współczesnej demokracji.

Pobyt na Uniwersytecie Lizbońskim został wykorzystany do działań dotyczący zainicjowania współpracy naukowej i dydaktycznej, przede wszystkim z naukowo-badawczym Instytutem Nauk Społecznych (Instituto de Ciências Sociais, ICS). Pomyślne zakończyły się rozmowy dotyczące podpisania umowy dotyczącej Programu Erasmus Plus, a na dobrej drodze jest podpisanie ogólnouczelnianej umowy w współpracy naukowej. Warto wspomnieć, że obecny Uniwersytet Lizboński, powstał w 2013 roku w wyniku połączenia Uniwersytetu Lizbońskiego z Politechniką Lizbońską (Universidade Técnica de Lisboa) i jest zdecydowanie uczelnią numer jeden w Portugalii, znajduje się w pierwszej 200 uniwersytetów w Rankingu Szanghajskim.