Prof. Arkadiusz Żukowski nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Profesor Żukowski z nagrodą PTG

Podczas IX Zjazdu Geopolityków Polskich, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne (2 grudnia 2017), pod przewodnim tematem „Zmiany geopolityczne 2016-2017: Świat-Europa-Polska”, prof. Arkadiusz Żukowski został uhonorowany Nagrodą Naukową im. Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych.

Nagrodę w imieniu prof. A. Żukowskiego odebrał dr Krzysztof Żęgota, z Instytutu Nauk Politycznych UWM, szef Oddziału PTG w Olsztynie.

Zob. więcej: http://ptg.edu.pl/geopolityczne-oskary-2017/