Prof. Arkadiusz Żukowski ekspertem NCK

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski powołał (13 grudnia 2017) prof. A. Żukowskiego jako eksperta do Zespołu Narodowego Centrum Kultury ds. Wielo- i Międzykulturowości.

Zespoły Eksperckie są ciałem doradczym Działu ds. Badań NCK. Członkowie zespołów są powoływani spośród wybitnych przedstawicieli środowisk kultury, sztuki i nauki polskiej. Celem poszczególnych zespołów jest wsparcie merytoryczne przy długofalowych programach badawczych, odnoszących się do istotnych obszarów polityki kulturalnej państwa.