Politologia i stosunki międzynarodowe - studia drugiego stopnia

1. Oferta kierunku

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze politologicznym oraz w zakresie stosunków międzynarodowych związane z poznaniem systemu instytucji politycznych i państwowych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, form i problemów współczesnych państw, konfliktów i stosunków międzynarodowych, marketingu i przywództwa, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. W trakcie studiów realizowane są również przedmioty do wyboru (modułowe). W programie przewidziano praktykę zawodową w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, służbach i instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

4. Kompetencje absolwenta

 • posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
 • posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu,
 • posiada wszechstronną wiedzą z zakresu problematyki systemów politycznych, analiz i decyzji politycznych,
 • posiada wszechstronną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje, powinien być przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

 5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • partie polityczne i sztaby wyborcze,
 • urzędy i instytucje publiczne (państwowe, samorządowe),
 • służby państwowe,
 • agencje public relations oraz think-tank
 •  mass media (prasa, radio, telewizja, Internet),
 •  instytucje międzynarodowe (np. Unia Europejska, ONZ, OBWE),
 • przedsiębiorstwa i instytucje związane z obrotem międzynarodowym,
 •  szkoły (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »