Podziękowania za cykliczną pomoc uchodźcom z Ukrainy

Caritas

Do biura dziekana napływają podziękowania za okazywane serce i działania, które podejmują pracownicy i studenci z Wydziału Nauk Społecznych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Takie podziękowania skierował do nas ks. Dariusz Sonak, dyrektor Ośrodka Charytatywnego "Caritas" w Rybakach. Dzielę się z Państwem tymi informacjami, jednocześnie w imieniu Kolegium Dziekańskiego WNS bardzo Państwu dziękuję za te cotygodniowe - w każdy poniedziałek i czwartek, wyjazdy do Rybak, za poświęcany wolny czas, wspólne zajęcia, często mające wymiar terapeutyczny, za profesjonalizm i optymizm, który zawozicie do rodzin z dziećmi z Ukrainy; za wspólne bycie z ludźmi w potrzebie.

To najpiękniejsze wartości wpisane w idee humanizmu, tak ważne dla społeczności naszego Wydziału, a wyrażone w słowach Seneki Młodszego: "gdziekolwiek jest człowiek, tam jest powód do dobra", znajdujących się na okolicznościowym medalu wybitym z okazji jubileuszu 50-lecia akademickiej pedagogiki w Olsztynie. Niech ta sentencja będzie mottem podziękowań kierowanym do wszystkich Państwa; do tych, którzy to dobro wnoszą.

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
dziekan Wydziału Nauk Społecznych