Podsumowanie webinarium poświęconego wspieraniu dzieci i dorosłych z doświadczeniem migracji

baner

20 kwietnia br. o godzinie 16.00 odbyło się webinarium „Mądrze pomagać – psychopedagogiczne aspekty wsparcia dzieci i dorosłych z doświadczeniem migracji”. Organizatorami webinarium był Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Spotkanie było prowadzone przez Kierownik Olsztyńskiego Oddziału PTP prof. Marzennę Nowicką a uczestniczyli w nim zarówno przedstawiciele szkół, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy biblioteki pedagogicznej w Olsztynie.

Podczas webinarium swoje wystąpienia miły cztery prelegentki, reprezentujące różne środowiska edukacyjne,  które podjęły tematy mieszczące się w ramach działań pomocowych dzieciom i dorosłym z doświadczeniem migracji. W pierwszej kolejności głos zabrała dr hab. Marta Guziuk-Tkacz z Katedry Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej WNS, opowiadając o specyfice pierwszej pomocy psychopedagogicznej, której potrzebują uchodźcy. Podczas wystąpienia pojawiły się m.in. aspekty związane z tym, iż osoby po traumie przejawiają trudność w dbaniu o swoje bezpieczeństwo, stąd też bardzo ważne jest, by zapewnić im podstawowe potrzeby, odpowiednie warunki do życia i odpowiedniej oceny zdrowia i oceny. W drugiej kolejności prodziekan ds. kształcenia WNS dr Beata Adrjan podjęła wątek charakterystyki strategii edukacyjnych stosowanych wobec dzieci z doświadczeniem migracji. Zwróciła uwagę również na bariery, które pojawiają się podczas włączania dzieci uchodźczych do innego systemu kształcenia. Obok bariery językowej, różnic programowych i prawnych uregulowań trudność sprawiają również różnice kulturowe, niestabilność sytuacji życiowej oraz doświadczenia traumatyczne spowodowane wojną. W wystąpieniu pojawiły się również praktyczne rozwiązania edukacyjne, które placówka przyjmująca dziecko może wprowadzać, by pozwolić mu na lepszą adaptację do warunków zastanych w społeczeństwie przyjmującym. Praktykami i przykładami pochodzącymi ze środowiska krakowskiego w ramach pracy z uczniem z doświadczeniem migracji i uchodźstwa podzieliła się dr Ewa Żmijewska z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Koalicji Otwarty Kraków. Podczas wystąpienia można było m.in. posłuchać o specyfice funkcjonowania asystentów międzykulturowych, którzy w środowisku krakowskim pełnią rolę liderów edukacji międzykulturowej. Inicjatywa szkolenia i przygotowywania takich asystentów, którzy czynnie włączają się również w pomoc osobom z Ukrainy, została zapoczątkowana kilka lat temu i wprowadzona w ramach miejskiego programu „Otwarty Kraków”. Jako ostatnia głos zabrała mgr Anna Czepil ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Prelegentka opowiedziała o swoich doświadczeniach nauczycielskich, które zdobywa, pracując w oddziale przygotowawczym dla dzieci ukraińskich w szkole podstawowej. Opowiedziała m.in. o tym, w jaki sposób dzieci z Ukrainy odnajdują się w zupełnie nowej dla nich sytuacji, w jaki sposób placówka radzi sobie z organizacją edukacji dla dzieci, które uczęszczają do szkoły nr 2, jak wygląda codzienna nauka w oddziale przygotowawczym.

Na zakończenie webinarium odbyła się interesująca dyskusja, w której wybrzmiało wiele wątków związanych z pomaganiem osobom z Ukrainy, ale również pojawiała się kwestia dbania o dobrostan osób, które włączają się w proces pomagania.

Serdecznie dziękujemy za udział w webinarium