Poczytaj mi… studentko i studencie!

czytanie

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Dąbrowskiego przy ul. Kościuszki 70 w Olsztynie serdecznie zaprasza studentów i studentki do czytania uczniom i uczennicom książek zakupionych z funduszu NPRCz 2.0!

Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Do udziału zaproszone są osoby gotowe w listopadzie i grudniu br. czytać dzieciom książki. Może to być akcja jednorazowa albo cykl spotkań.

W sprawie ustalenia terminów prosimy o kontakt z panią Beatą Sikorą, tel. 784-864-046.

Fot.: https://pixabay.com/pl/