Pobyt naukowy Arkadiusza Żukowskiego w Armenii

Prof. A. Żukowski podczas wygłszania referatu na konferencji w Stepanakercie

We wrześniu b.r. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, przebywał na pobycie naukowym w Armenii.

W dniach 13-14 września b.r. w Stepanakercie, stolicy Nagornego Karabachu (Republiki Artsakh) wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „The Past, Present and Future of the Armenian Statehood” (IV International Youth Scientific Conference). Ideą konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań przez młode pokolenie badaczy z Armenii, a przede wszystkim magistrantów i doktorantów z uniwersytetów w Armenii i Nagornym Karabachu w połączeniu z możliwością dyskursu naukowego z doświadczonymi badaczami. W konferencji tej uczestniczyli naukowcy z Armenii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Polski i Francji, a także nieuznawanych państw tzn.: Nagornego Karabachu i Osetii Południowej.

Tematyka konferencji ogniskowała się wokół następujących tematów: Theoretical and practical issues of statehood; Armenia – Artsakh – Diaspora relations and pan-Armenian problems; Topical challenges of social and economic development of Armenia and the Republic of Artsakh; Issues of self-determination, formation and international recognition of the Republic of Artsakh; The origin of the Karabakh conflict and the process of its settlement; Recognition of the Armenian Genocide and the legal responsibility of Turkey; Socio-political development and problems of recognized and non-recognized Post-Soviet countries; Issues of constitutionalism establishment in recognized and non-recognized States; Perception and comprehension of the great Armenians’ heritage in our days.

W sumie, w ramach sesji plenarnej oraz następujących sekcji: sekcji politologii, sekcji historii, sekcji prawa, sekcji ekonomii oraz sekcji sztuki, literatury, dziennikarstwa i pedagogiki na konferencję zgłoszono 96 referatów. Prof. A. Żukowski wygłosił w sesji plenarnej referat pt. „The idea of cross-border cooperation and the socio-political and economic development in the post-Soviet states”. Następnie przewodniczył obradom sekcji politologicznej (21 referatów). Wraz z innymi gośćmi zagranicznymi wziął udział w konferencji prasowej. Poza tym spotkał się z Rektorem prof. dr hab. Donarą Gabrilyan i władzami rektorskimi Uniwersytetu Mesrop Mashtots w Stepanakercie, a po nim odbył spotkanie z kadrą i studentami. Nawiązał kontakt z dr. Avetikiem H. Harutyunyanem z Artsakh State University and Mesrop Mashtots University – publikacje w tamtejszym periodyku naukowym i członkostwo w tworzącym się tam think tanku zajmującym się problematyką nieuznawanych państw.

Uczestniczył także w spotkaniu w Stepanakercie z Prezydentem Republiki Artsakh Bako Sahakyanem, a także z Premierem tamtejszego rządu Grigorym Martirosyanem.

Kolejne dwa dni spędził na Erewańskim Państwowym Uniwersytecie (Yerevan State University), najstarszej (zał. w 1919 roku) i najbardziej prestiżowej uczelni Armenii, gdzie studiuje 20 tys. studentów. Uniwersytet ten znalazł się wśród 1 tys. najlepszych uczelni na świecie. Prof. A. Żukowski spotkał się z Dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych prof. dr. hab. Geghamem H. Petrosyanem oraz kierownikami Katedr – Katedry Teorii I Historii Politologii, prof. dr. hab. Ashotem P. Engoyanem i Katedry Instytucji i Procesów Politycznych, prof. Garikem M. Keryanem, , a także z prof. nadzw. dr. hab. Khachikiem S. Galstyanem.

W rektoracie Uniwersytetu odbył on rozmowy, które dotyczyły trzech kwestii: kontynuowania wymiany kadry naukowej w ramach Programu Erasmus Plus i rozszerzenia jej na studentów; przygotowania do Narodowego Centrum Nauki wspólnego projektu badawczego pt. „Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń funkcjonowania nieuznawanych państw. Przypadek Nagornego Karabachu”; przygotowania wspólnego projektu badawczego z funduszy unijnych na temat znaczenia wartości demokratycznych w nieuznawanych państwach na świecie – przypadek Nagornego Karabachu.

Wygłosił też krótki wykład nt. współczesnych wyzwań politologii w Polsce i na świecie dla studentów I roku kierunku Politologii połączony z odpowiedziami na liczne pytania i dyskusją ze studentami (w sumie 2 godziny).

Należy podkreślić, że współpraca z Erewańskim Państwowym Uniwersytetem została zainicjowana stosunkowo niedawno. W 2015 roku prof. nadzw. dr hab. Marcin Chełminiak wraz z dr. Wojciechem Kotowiczem odbyli 10-dniowy staż naukowy na Erewańskim Państwowym Uniwersytecie, co skutkowało m.in. iż w tymże roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał z tym Uniwersytetem standardową umowę o współpracy.

W marcu 2019 roku dr Krzysztof Żęgota w ramach stażu na Erewańskim Państwowym Uniwersytecie zrealizował 8 godzin wykładów na temat: „The EU-Russia Relations”, „International Security in Central and Eastern Europe” oraz „Theory and Practice of Regional Integration”. W trakcie stażu odbył rozmowy z dr Lią Evoyan oraz mgr Kristine Gevorgyan z Center for European Studies, Yerevan State University na temat dalszej współpracy UWM z tym Uniwersytetem w zakresie wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz wspólnego występowania o zewnętrzne źródła finansowania projektów badawczych.

W kwietniu tego roku staż w INP UWM odbyły z Erewańskiego Państwowego Uniwersytetu dr Lia Evoyan i prof. dr hab. Marine Mkrtchyan z Wydziału Stosunków Międzynarodowych. W ramach stażu prof. M. Mkrtchyan przeprowadziła 8 godzin wykładów dla studentów Instytutu Nauk Politycznych UWM. Tematy dotyczyły współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym dyplomacji. Z kolei dr Lia Evoyan zapoznała się z pracą sekretariatu Instytutu oraz funkcjonowaniem Biblioteki Głównej UWM.

Poza tym podczas pobytu w Armenii prof. A. Żukowski odbył 4-godzinne spotkanie z byłym wiceprezydentem, premierem, przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego prof. dr. hab. Gagikem G. Harutyunyanem. Należy on do uznanych w świecie profesorów prawa konstytucyjnego i jest członkiem Komisji Weneckiej.

Istotnym było spotkanie z dr. Benyaminem Poghosyanem, prezesem Armeńskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, dyrektorem think tanku The Council on Foreign Relations. Rozmowy dotyczyły sytuacji geopolitycznej w regionie Kaukazu oraz przygotowania wspólnych projektów badawczych dotyczących współczesnych enklaw w tym regionie, a także przyszłego członkostwa Armeńskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w światowym towarzystwie politologicznym International Political Science Association.