Plan zajęć na semestr zimowy 2022/2023

Na stronie internetowej zamieszczony został aktualny plan zajęć na semestr zimowy 2022/2023 dla studentów studiów stacjonarnych.