PILNE!!!

Drogie Studentki i Drodzy Studenci II Roku studiów II stopnia Pedagogiki Specjalnej (Stacjonarne, Magisterskie Uzupełniające)

Informujemy, że grupa zajęciowa nr 1 (Resocjalizacja z penitencjarystyką) oraz wszystkie grupy seminaryjne z II Roku studiów II stopnia Pedagogiki Specjalnej (Stacjonarne, Magisterskie Uzupełniające) przechodzą na zajęcia zdalne do odwołania. Pozostałe grupy ćwiczeniowe pracują w trybie dotychczasowym.

z wyrazami szacunku

dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
Prodziekan ds. studenckich
WNS UWN