Pierwsza międzynarodowa konferencja w Afryce współorganizowana przez INP

W dniach 2-4 października 2017 r. odbyła się pierwsza konferencja międzynarodowa pt. „The first Mkwawa International Conference on development in East Africa: Conditioning, Aspects and Effects” współorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie oraz Mkwawa University College of Education (Tanzania).

W konferencji brali udział dwaj przedstawiciele naszej Uczelni: prof. dr hab. A. Żukowski i dr hab. D. Gemechu. Konferencja odbyła się w ramach podpisanej w tym roku umowy o współpracy.

Prof. dr hab. A. Żukowski wygłosił referat pt. „Sub-Saharan African borderlands – regions of cooperation or regions of hostility? Towards new approach to the development of Africa” oraz prowadził sesję plenarną. Natomiast dr hab. D. Gemechu przedstawił referat pt. „The Impact of Intrastate and Interstate Conflicts on the Development of Regional Integration Process: The Case of East African Community (EAC)”.

Konferencja zgromadziła około 200 naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z 15 państw świata. Rangę konferencji podwyższyła obecność Ministra Spraw Zagranicznych i innych przedstawicieli rządu Tanzanii oraz przedstawiciela Konsulatu RP w Dar es Salaam w Tanzanii. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w trzech tomach, a prof. dr hab. A. Żukowski i dr hab. D. Gemechu będą ich współredaktorami.

Koordynatorzy współpracy naukowej prof. dr hab. A. Żukowski i dr hab. D. Gemechu prowadzili ważne rozmowy z władzami Mkwawa Univerity College of Education: z Rektorem tej uczelni Prof. Bernadetą Killian, a następnie z dr. Evaristo Halle, Dziekanem Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych. Obie strony wyraziły wolę kontynuację bliskiej współpracy, której celem jest określenie kierunków działań w najbliższej przyszłości między innymi w zakresie: wymiany doświadczeń i kadr naukowych na podstawie już istniejących porozumień pomiędzy uczelniami, w tym wspólnych grantów badawczych oraz publikacji. Omawiano też wymianę studentów. Owocna okazała się też rozmowa z dr. Augustine P. Mahigą, Ministrem Spraw Zagranicznych, na temat teorii i praktyki współpracy transgranicznej.