Pani Profesor Ewa Kantowicz Prezeską Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

dr hab. prof. UWM Ewa Kantowicz

W dniach 23-25 października 2019r. odbył się XXIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Tegorocznemu Zjazdowi towarzyszyła konferencja pod tytułem "Praca socjalna w świecie wartości - od aksjologii przez edukację ku praktyce", w której brały udział dr hab. prof. UWM Ewa Kantowicz,  mgr Magdalena Dymowska, dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, dr Lidia Willan-Horla oraz dr Magdalena Zmysłowska.

W trakcie Zjazdu odbyły się również wybory nowego Zarządu PSSPS na czteroletnią kadencję. Prezeską Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej została dr hab. prof. UWM Ewa Kantowicz z Katedry Pedagogiki Społecznej WNS.

Serdecznie gratulujemy!