Ograniczenia w ruchu przy ul. Żołnierskiej 14

Uwaga!

Szanowni Państwo,

Zostaliśmy poinformowani, że od jutra przez dwa dni (15 i 16 marca 2018r.) zostanie zablokowany wjazd na tę część placu przy budynku Żołnierska 14, który bezpośrednio przylega do budowy.  Od wjazdu przy szlabanie nie będzie można skręcić w lewo i zaparkować bezpośrednio przy budynku. Można będzie natomiast skręcić w prawo i wzdłuż budynki 14A przejechać do parkingu na tyłach wydziału. Prosimy zatem o szczególną ostrożność. Na wprowadzone ograniczenia władze wydziału nie mają wpływu.