Ogłoszenie wyniku wyborów Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy na Wydziale Nauk Społecznych.

Na kadencję 2020-2024 Społecznym Inspektorem Pracy na Wydziale Nauk Społecznych został dr Marcin Warmiński.

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych