OGŁOSZENIE Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ogłoszenie
 
 
Ogłoszenie
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

 W dniu 30 maja 2019 roku (czwartek), o godzinie 10:00, w Auli przy ul. Żołnierskiej 14, zwołujemy zebranie wyborcze w celu dokonania wyborów uzupełniających do Rady Wydziału z grona nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki (adiunkci, wykładowcy, starsi wykładowcy, asystenci). 

                                         

  SERDECZNIE PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE!

 Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

 dr Urszula Pulińska