Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ogłoszenie

Wydziałowa Komisja Wyborcza WNS UW-M w Olsztynie zawiadamia społeczność akademicką, że dnia 8 stycznia 2019r. o godz. 12.00, w auli w budynku WNS przy ul. Żołnierskiej 14 odbędzie się zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów w celu dokonania wyboru Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz prodziekanów WNS.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Waldemar Tomaszewski