Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wydziałowa Komisja Wyborcza WNS UW-M w Olsztynie zawiadamia, że w dniach od 3.12.2018 r. do dnia 10.12.2018 r. do godz. 12.00 będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych UW-M w Olsztynie. Zgłoszenia należy składać w budynku WNS przy ul. Żołnierskiej 14, w pokoju nr 18 w godzinach 10.00-12.00 na ręce dyżurującego członka Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Szczegóły w załączniku.