Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych

Ogłoszenie

Wydziałowa Komisja Wyborcza WNS zawiadamia społeczność akademicką, że w wyniku wyborów uzupełniających nowymi członkami Rady Wydziału z grona nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami naukizostały wybrane:

- dr Marta Guziuk-Tkacz

- dr Joanna Żeromska-Charlińska 

Zastępca Przewodniczącego WKW WNS

dr Urszula Pulińska