Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych

Kolegium dziekańskie 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia społeczność akademicką, że na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie została wybrana:

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

na prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

na prodziekana ds. studenckich

dr hab. Marcin Chełminiak

na prodziekana ds. kształcenia i rozwoju

dr Cezary Kurkowski

 

Przewodniczący WKW WNS
dr hab. Waldemar Tomaszewski