Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych

Ogłoszenie

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia społeczność akademicką, że na funkcje prodziekanów Wydziału Nauk Społecznych zgłoszono następujące kandydatury:

na prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

na prodziekana ds. studenckich

dr hab. Marcin Chełminiak

na prodziekana ds. kształcenia i rozwoju

dr Cezary Kurkowski

 

 

Przewodniczący WKW WNS
dr hab. Waldemar Tomaszewski