Odznaczenia państwowe i medale dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

Odznaczenia państwowe i medale dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

1 października 2021 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 wraz z uroczystą Immatrykulacją. JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM po raz 23 przywitał społeczność uniwersytecką, wyrażając radość z możliwości bezpośredniego spotkania. Rozpoczynając inauguracyjne przemówienie, Rektor nawiązał do obecnej sytuacji pandemicznej:

„Za nami kolejny rok pandemii, który dostarczył nam wielu utrudnień, ale też wyznaczył nowe, nadzwyczajne zadania, choćby takie, jak dostosowanie się do nietypowych warunków pracy badawczej i dydaktycznej. Uniwersytet stawił czoła tym wyzwaniom, ponieważ był  dobrze przygotowany organizacyjnie. Ogromne zasługi w tym zakresie mają wszystkie grupy tworzące naszą Wspólnotę: nauczyciele akademiccy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracji, obsługi, studenci i doktoranci. Dziękuję Wam za Waszą odpowiedzialną postawę i wytrwałość.”

Podczas uroczystości odbyło się również uroczyste wręczenie pracownikom Uczelni odznaczeń państwowych i medali. Zwyczajowo odbywa się ono co roku, jednak ze względu na sytuację pandemiczną, w ubiegłym roku nie było takiej uroczystości. Dlatego podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 wręczone zostały medale przyznane w 2020 oraz w 2021 roku. Wśród odznaczonych znalazło się kilkoro przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych. Odznaczenia i medale przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej lub Ministra Edukacji Narodowej (2020)/Ministra Edukacji i Nauki (2021) otrzymały następujące osoby:

Brązowy Krzyż Zasługi
Dziekan WNS, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
prof. dr hab. Henryk Mizerek
Grażyna Kurzępa
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM 
dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Autorem zdjęć jest Jakub Klepański.