Odszedł Pan Profesor zw. dr hab. Wiesław Jamrożek

Jamrożek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 kwietnia 2021 roku odszedł

Ś.P.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Jamrożek

wybitny historyk wychowania,

specjalista z zakresu dziejów myśli edukacyjnej XIX i XX wieku.

 Profesor zawodowo był związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 2001 roku kierował Zakładem Historii Wychowania. Przewodniczył Towarzystwu Historii Edukacji. Był redaktorem naczelnym „Biuletynu Historii Wychowania” oraz członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Brał udział w ważnych dla rozwoju olsztyńskiej pedagogiki wydarzeniach. M.in. we wrześniu 2000 roku współorganizował wraz z Zakładem Pedagogiki Historyczno-Porównawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Zakładem Historii Myśli i Doktryn Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy konferencję naukową pt. Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce. W ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie (20-22.09.2001) współprzewodniczył Sekcji XIV pt. Dzieje Europy i dzieje edukacji dla współczesnego świata.

Profesor zawsze serdecznie zapraszał do Domu Pracy Twórczej w Obrzycku na cykliczne seminaria naukowe "Warsztat badawczy historyka Wychowania", na których żywo interesował się działalnością i osiągnięciami olsztyńskich historyków wychowania.

Cześć Jego Pamięci!

 

Ceremonia pogrzebowa śp. Prof. dra hab. Wiesława Jamrożka odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2021 r. (sobota) na cmentarzu przy Kościele p.w. Opatrzności Bożej, przy ul. ks. Wacława Gieburowskiego (na os. Bolesława Chrobrego) w Poznaniu. Poprzedzona zostanie ona mszą św. o godz. 11:00.

Zarówno we mszy św., jak i w pogrzebie istnieje możliwość uczestniczenia on-line pod adresem:

https://mementum.com.pl/transmisje-porzebow/

o czym zawiadamiają Zarząd Towarzystwa Historii Edukacji oraz współpracownicy z Zakładu Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

https://wse.amu.edu.pl/strona-glowna/wse/aktualnosci