Odszedł Pan Profesor dr hab. Czesław Kosakowski

Czesław Kosakowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 19 kwietnia 2021 roku

Pana Profesora dra hab. Czesława Kosakowskiego 

cenionego pedagoga, pedagoga specjalnego, znakomitego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń pedagogów specjalnych, promotora prac doktorskich, recenzenta przewodów habilitacyjnych, postępowań o tytuł profesora z zakresu pedagogiki specjalnej, prawdziwego Humanisty z wielkim szacunkiem i zrozumieniem odnoszącego się do każdego człowieka i każdej ludzkiej niedoskonałości, autora licznych opracowań naukowych z obszaru niepełnosprawności oraz wspomagania osób konsekwencji niepełnosprawności doświadczających, wieloletniego zasłużonego pracownika

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prodziekan Wydziału Humanistycznego w latach 1986-1990, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii w latach 1981-1987, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej w latach 1989-1995)

Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej, członek Senatu, członek Senackiej Komisji Dydaktycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie w latach 1995-1999, kierownik Zakładu, a kolejno Katedry Pedagogiki Specjalnej w latach 1999-2010, członek Senatu,  przewodniczący Senackiej Komisji, Komisji Etyki UWM w Olsztynie w latach 1999-2005)

Rodzinie Zmarłego i Przyjaciołom

składamy wyrazy serdecznego współczucia,
Władze i pracownicy Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie