Odszedł Doc. Dr Andrzej Rutkowski

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 września 2023 roku w wieku 99 lat odszedł

 Ś.P.

doc. dr Andrzej Rutkowski

(1924-2023)

 

 pedagog, pionier rozwoju olsztyńskiej pedagogiki, specjalista w zakresie pedagogiki ogólnej.

Docent zawodowo był związany ze szkołami powszechnymi w Węgorzewie, w Różanach i w Radziejach. Pracował w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1965 roku podjął pracę w Olsztynie, gdzie był zatrudniony w Wyższej Szkole Rolniczej, w Akademii Rolniczo-Technicznej, w Wyższej Szkole Nauczycielskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Współpracował z Katedrą Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tworzył olsztyńską pedagogikę, pełniąc następujące funkcje w uczelni kortowskiej: kierownik Zakładu Pedagogiki WSR (1965-1969), kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego (1970-1973), dyrektor Instytutu Oświaty Rolniczej ART (1973-1976).

Organizator i pierwszy dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1972), dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w kadencjach 1984-1987 i 1987-1990, prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych (1981-1983), kierownik Zakładu Pedagogiki WSN a od 1987 Zakładu Pedagogiki Ogólnej WSP.

 

Poza aktywnością organizacyjną, Docent angażował się w działalność naukową, dydaktyczną i społeczną. Miał znaczne osiągniecia w kształceniu nauczycieli. Za całokształt działalności Docentowi przyznano wiele nagród i odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Rektora. Za długoletnie kierownictwo rozwojem pedagogiki w Olsztynie, w 2019 roku, otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna – statuetkę Jakubka.

W osobie Śp. Doc. Dra Andrzeja Rutkowskiego utraciliśmy znakomity autorytet organizacyjny, który na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Ceremonia pogrzebowa Śp. doc. dr Andrzeja Rutkowskiego odbędzie się we wtorek 19 września 2023 roku na cmentarzu komunalnym w Dywitach. Poprzedzona zostanie Mszą  pogrzebową o godzinie 10.00 w Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie.

Szerszy biogram:

M. J. Radziszewska, Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i ich udział w rozwoju olsztyńskiej pedagogiki - przykład doc. dra Andrzeja Rutkowskiego, [w:] Z pogranicza pedagogiki ogólnej i teorii wychowania społecznego: studia teoretyczne i raporty z badań ,  red. nauk. J. Górniewicz, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit",  Toruń 2022, s. 197-211.

Do pobrania