Odpowiedź na list uczestników międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej "Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego" skierowany do Ojca Świętego

Konferencja w Rzymie

Do pobrania