Nowy adres siedziby Wydziału Nauk Społecznych

WNS

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Studentki,

Informujemy, że kolegium dziekańskie, dyrektorzy Instytutów oraz kierownicy Katedr, a także cała administracja Wydziału Nauk Społecznych (dziekanat, sekretariaty) pracują już w naszej nowej siedzibie w Kortowie. Powoli również przeprowadzają się pracownicy z poszczególnych Instytutów i Katedr, zatem wszystkie konsultacje odbywają się już w nowym budynku. Nasz nowy adres to:


Wydział Nauk Społecznych
ul. Dybowskiego 13
10-723 Olsztyn


Główne wejście do budynku jest od ul. Dybowskiego (od strony głównej Biblioteki UWM w Olsztynie), przez wewnętrzny dziedziniec.

Samochody można również parkować przy Centrum Konferencyjnym lub przed Biblioteką.
Najbliższy przystanek autobusowy jest przy Centrum Konferencyjnym.
Wszystkie dotychczasowe numery telefonów do jednostek Wydziału pozostają bez zmian.

Czekamy na Was w Kortowie!