Nowe władze UWM oraz dziekani Wydziałów w kadencji 2020-2024

Władze UWM i Dziekani

1 września oficjalnie pracę rozpoczęły nowe władze uczelni oraz dziekani wszystkich wydziałów powołani na kadencję 2020-2024.

W kadencji 2020-2024, z mianowania Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM, funkcje Prorektorów pełnić będą:

 

 

Dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - Prorektor ds. polityki naukowej i badań
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki - Prorektor ds. Collegium Medicum
Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM - Prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Paweł Wielgosz - Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni
Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - Prorektor ds. kształcenia

W kadencji 2020-2024 funkcje Dziekanów pełnić będą:

prof. dr hab. inż. Urszula CZARNIK (Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt)
prof. dr hab. Iwona BOGACKA (Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii)
dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM (Dziekan Wydziału Geoinżynierii)
dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM (Dziekan Wydziału Humanistycznego)
prof. dr hab. Krzysztof JANKOWSKI (Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
dr hab. n. med. Leszek GROMADZIŃSKI, prof. UWM (Dziekan Wydziału Lekarskiego)
prof. dr hab. Adam DOLIWA (Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki)
prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej)
dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, prof. UWM (Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych)
dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych)
prof. dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI (Dziekan Wydziału Nauk Technicznych)
prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ (Dziekan Wydziału Nauki o Żywności)
dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji)
prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI (Dziekan Wydziału Sztuki)
ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (Dziekan Wydziału Teologii)
dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM (Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego)
dr Jacek MROZEK (Dyrektor Filii w Ełku)

źródło: UWM