Nauka języka polskiego i integracja! Społeczność wydziału angażuje się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy

Nauka języka polskiego i integracja! Społeczność wydziału angażuje się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy

Pracownicy Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji oraz studenci kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna angażują się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy, organizując dla nich zajęcia o charakterze edukacyjnym w Ośrodku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach. Zajęcia obejmują naukę języka polskiego w sytuacjach zabawowych oraz aktywności integracyjne. Fotografie przedstawiają zajęcia z 9 maja, prowadzone przez dr Małgorzatę Sławińską i dr Iwonę Cymerman, z towarzyszeniem studentek II roku PPiW: Patrycji Lutrzykowskiej, Karoliny Maciorowskiej i Patrycji Urniaż.