Nagroda ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla prof. Arkadiusza Żukowskiego

Wicepremier Jarosław Gowin – minister nauki i szkolnictwa wyższego ujawnił niedawno nazwiska laureatów nagrody, którą jako minister firmuje. Przyznaje ją za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Nagroda ministra należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskiej nauce.

Wśród laureatów nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za rok 2018 znalazło się także 3 przedstawicieli UWM: prof. Ryszard Górecki, prof. Marcin Mycko oraz prof. Arkadiusz Żukowski.

Prof. Arkadiusz Żukowski dyrektor Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, czyli rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, a także współpracę z otoczeniem społecznym, w tym opracowanie nowatorskich programów kształcenia, również w języku angielskim.

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (1987 r.). Stopień doktora uzyskał w 1992 r., doktora habilitowanego w 2000 r., zaś tytuł profesora zwyczajnego w 2009 r.

Pracę zawodową rozpoczął w WSP w Olsztynie, później na UWM. Pełnił początkowo funkcję kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych. Autor ok. 400 publikacji naukowych, w tym 24 prac zwartych: "System konstytucyjny Republiki Południowej Afryki", "Partycypacja wyborcza kobiet - wyzwania i dylematy", "Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia" i in.

Prof. Żukowski jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych, m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Politologów, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (członek zarządu głównego, prezes oddziału olsztyńskiego), Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy MEN, Klubu Politycznego przy Instytucie Nauk Politycznych. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN. W Komitecie Nauk Politycznych PAN współpracował przy minimach programowych dla kierunku politologia.

Wcześniej był m.in. odznaczony Medal Uniwersytetu Warszawskiego, Medalem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Otrzymał także Nagrodę Naukową im. O. Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych przyznaną przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Został także uhonorowany przez władze UWM Statuetką Nicolaus Copernicus i samorząd województwa - Laur „Najlepszym z Najlepszych”. Otrzymał m.in. także nagrody rektora i Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Amator podróży przyrodniczo-historycznych. Działacz Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Diament” w Naterkach i zawodnik miejscowej drużyny piłki nożnej.

Uroczyste wręczenie nagród przewidziane jest na luty 2020 r.