Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ilustracja tekstu

W dniu 8 października 2021 roku z inicjatywy dr hab. Teresy Astramowicz-Leyk, prof. UWM odbył się Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorami byli Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu on-line udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z naszego regionu, przedstawiciele Samorządu Województwa oraz wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Młodzież wyraziła zainteresowanie kontynuowaniem współpracy na rzecz ochrony klimatu, dlatego w dn. 12 czerwca 2023 r. odbyła się kolejna edycja Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego. Tematem przewodnim było pytanie: Co jednostka może zrobić, aby powstrzymać zmiany klimatu?

Również w tej edycji wydarzenia uczestniczy młodzież szkół ponadpodstawowych wraz ze swoimi opiekunami. Tym razem uczestnicy obradowali w Olsztynie w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystego otwarcia dokonała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Bernadeta Hordejuk. Słowa wsparcia dla tej inicjatywy skierowała także członkini Zarządu Województwa Jolanta Piotrowska. „Działać czy rozpaczać czyli co jednostka może zrobić, żeby przeciwdziałać zmianom klimatu?” to tytuł wystąpienia dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM). Na temat: „Zadań Samorządu Województwa na rzecz ochrony środowiska” mówiła Małgorzata Domurad, z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Młodzież podobnie jak w poprzedniej edycji wyłoniła spośród siebie Komisję Wniosków, która przygotowała ostateczne stanowisko bazując na wystąpieniach uczestników.

Młodzież reprezentuje następujące szkoły:

• Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku (Aleksandra Kołakowska),

• Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (Kacper Sadlek),

• Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie (Paweł Głód),

• Zespołu Szkół w Pasłęku I Liceum Ogólnokształcące (Piotr Głędzki),

• II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie (Weronika Szkoda, Julia Szczepańska),

• IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej w Olsztynie (Zofia Pyrzanowska),

• V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie (Jakub Panasiuk), oraz Sejmik Młodzieżowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Michalina Murzynowska).

Hasło przewodnie II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego „Szanuj – nie marnuj” zgłosiła Weronika Szkoda z II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, a młodzież przyjęła je przez aklamację. Młodzież została zachęcona do upowszechnienia swojego stanowiska w mass-mediach i społecznościach lokalnych. Całość poprowadziła inicjatorka tego wydarzenia dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM (Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych UWM).

„My, młodzież szkół ponadpodstawowych uczestnicy II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego w Olsztynie 12 czerwca 2023 r. świadomi występujących zagrożeń dla klimatu apelujemy do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego o:

- ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, mających olbrzymi wpływ na zmianę klimatu;

- korzystanie z transportu publicznego;

- ograniczanie zużycia, plastiku, prądu i wody;

- rozważne zakupy żywności, by nie była wyrzucana;

- korzystanie z odnawianych źródeł energii; 

- segregację odpadów;

- dbanie o bioróżnorodność, w tym o środowiska leśne, łąki i tereny życia owadów zapylających;

- zwiększenie edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu klimatu, w tym korzystanie z toreb i pojemników wielokrotnego użytku;

Apelujemy do władz samorządowych o:

- zwrócenie uwagi na wydobywanie się dwutlenku węgla podczas redukcji metanu;

- upowszechnianie informacji o działaniach na rzecz ochrony środowiska, w tym tworzenia przyszkolnych sadów owocowych;

- upowszechnianie zwrotu opakowań, poprzez udostępnianie automatów;

- prowadzenie łąk kwietnych i miodnych;

- zwiększenie domków dla owadów zapylających na budynkach użyteczności publicznej;

- zwiększenie liczby koszów na śmieci w miejscach publicznych;

- zwiększenie liczby stacji rowerowych w miastach;

- zwiększanie kar za zanieczyszczanie środowiska;

- zwiększenie środków na granty regionalne służące poprawie jakości i stanu środowiska, w celu podniesienia jakości życia mieszkańców;

- popularyzację wśród mieszkańców województwa akcji sadzenia drzew i lasów, w tym zachęcanie młodzieży szkolnej do udziału w tych akcjach”.

Opowiadamy się także za kontynowaniem pracy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Hasło przewodnie II Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego: „Szanuj, nie marnuj!”.