Międzypokoleniowe spotkanie pt. "Modelarstwo kolejowe: zabawa, pasja, hobby"

17 listopada 2017r. odbyło się kolejne międzypokoleniowe spotkanie pt. Modelarstwo kolejowe: zabawa, pasja, hobby. Prowadził je dr Wiktor Sawczuk. Spotkanie miało miejsce w sali 50 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Żołnierskiej 14 w Olsztynie. Uczestniczyli w nim uczniowie dwóch klas trzecich z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie wraz z wychowawczyniami Panią Elżbietą Witkowską i Panią Danutą Cywińską, a także członkowie Uniwersytetu Międzypokoleniowego.

Podczas spotkania dr Wiktor Sawczuk przybliżył uczestnikom jedną ze swoich pasji, jaką jest modelarstwo kolejowe. Podzielił się doświadczeniem i przemyśleniami na temat swojego hobby. Spotkanie miało charakter zarówno integracyjny, jak i poznawczy. Nie zabrakło historycznego spojrzenia na rozwój taboru kolejowego (od lokomotyw parowych po elektryczne, przedstawionych na makiecie). Seminarium miało także walory kulturowe. Prelegent przypomniał – we wprowadzającej w tematykę prezentacji – wiersz Juliana Tuwima pt. Stoi na stacji lokomotywa. W trakcie spotkania dzieci miały możliwość uruchamiania modeli. O zainteresowaniu uczniów prezentowaną tematyką świadczyła kolejka chętnych do wykonania tej czynności. Dr Wiktor Sawczuk pokazał także swój warsztat pracy związany z powstawaniem poszczególnych modeli. Podczas seminarium bariera wieku uczestników została przekroczona. Osoby dorosłe powróciły wspomnieniami do czasów dzieciństwa, dzieci zaś zobaczyły, że hobby może być ponadpokoleniowe. Widać było, że dr Wiktor Sawczuk ma nie tylko olbrzymią przyjemność w uprawianiu tej pasji, ale i w dzieleniu się nią z innymi. Można sądzić, że „zaraził” nią zarówno chłopców, jak i dziewczęta. Dzieci opuściły spotkanie wręcz zauroczone tym, co zobaczyły. Wychowawczynie zaś zaprosiły dr. Wiktora Sawczuka na podobne spotkanie z młodzieżą gimnazjalną.

Moderatorki:
Mariola Gaber
Urszula Pulińska
Aldona Zakrzewska
 
Zdjęcia wykonała:
Iwona Cymerman