Międzynarodowa szkoła letnia Baltic Camp

Międzynarodowa szkoła letnia Baltic Camp
W dniach 15-22 września br. w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM odbywała się szkoła letnia Baltic Camp w ramach projektu "Strengthening the identity of the Baltic Sea Region borderlands. Building cooperation for the youth" z udziałem studentów z Uniwersytetu Kłajpedzkiego (Litwa), Uniwersytetu Łotwy w Rydze oraz Uniwersytetu w Tartu (Estonia). Sekcję zdalną Baltic Camp otworzyła w dniu 15 września Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM oraz Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych prof. Arkadiusz Żukowski. 18 września studenci z Litwy, Łotwy i Estonii przybyli do Olsztyna. Byli pierwszą tego typu międzynarodową grupą odwiedzającą nowy budynek Wydziału. 
 
Główną ideą szkoły letniej i projektu było pogłębianie tożsamości regionalnej mieszkańców państw basenu Morza Bałtyckiego oraz zwiększanie świadomości na temat rosyjskiej propagandy i fake news. W ramach szkoły letniej studenci z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii uczestniczyli w wykładach i warsztatach na temat tożsamości regionalnej, komunikacji międzykulturowej, rosyjskiej propagandy oraz współpracy w basenie Morza Bałtyckiego. Zwiedzili również nowy budynek Wydziału, Kortosferę oraz wybrane zabytki Olsztyna. Studenci z Litwy, Łotwy i Estonii przedstawili również tradycje kulinarne i ludowe państw bałtyckich. Uczestniczyli też w audycji radiowej poświęconej projektowi emitowanej w Radiu UWM FM. Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy naukowej i społecznej środowisk akademickich z Polski i państw bałtyckich.
 
Szkoła letnia została sfinansowana ze środków Rady Państw Morza Bałtyckiego.