Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”, Rzym, 11-12 października 2017 roku

Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w

Konferencji Naukowej „Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”

 

Rzym 11 - 12 PAŹDIERNIKA 2017

 

            Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”, organizowana jest w ramach obchodów trzydziestej rocznicy ogłoszenia deklaracji o pojednaniu między Polskami i Ukraińcami. Wydarzenia te miały miejsce w Rzymie: 8 października 1987 r. w Papieskim Kolegium Polskim i 17 października w Kolegium Ukraińskim św. Jozafata.  

            Główne cele Konferencji skupiają się wokół takich tematów jak: rekonstrukcja wydarzeń z października 1987 roku; podsumowanie 30 lat dialogu polsko-ukraińskiego; przyszłość religijnego wymiaru dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego.

            Zamysłem organizatorów jest to, aby referenci reprezentowali najważniejsze ośrodki naukowe, w których podejmowana jest refleksja nad dialogiem i pojednaniem polsko-ukraińskim. Ważną rolę odegrają osoby, które były świadkami wydarzeń z października 1987 roku. Nieodzowna wydaje się być obecność biskupów katolickich z Polski i Ukrainy. Należy również wziąć pod uwagę obecność biskupów prawosławnych.

            Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://uwm.edu.pl/dialog/