Kurs WoS dla maturzystów

Kurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcących zdawać egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie lub myślą o podjęciu studiów na kierunkach politologia, bezpieczeństwo narodowe lub pokrewnym. Organizatorem kursu jest dr Karolina Tybuchowszka-Hartlińska z Instytutu Nauk Politycznych.

Kurs składał się z 7 wykładów, które swą tematyką obejmowały następujące zagadnienia:

• Samorząd terytorialny

• Systemy polityczne

• Doktryny i ideologie

• Partie i Systemy partyjne

• System polityczny RP

• Organizacje międzynarodowe

• Unia Europejska

Zobacz relację w Radio Olsztyn.