Kongres Przyszłości 2020 – zapraszamy do uczestnictwa online

Kongres

W dniach 24-27 listopada 2020 roku po raz czwarty odbędzie się Kongres Przyszłości, którego hasłami przewodnimi są w tym roku: Człowiek – Natura – Technologia. Kongres zorganizowany został w celu podjęcia dyskusji społecznej między przedstawicielami różnych dziedzin: nauki, biznesu i technologii. Jego istotą jest prezentacja najlepszych praktyk rozwojowych i poszukiwanie wspólnych rozwiązań, które w centrum zainteresowania stawiają ludzi – mieszkańców regionu oraz naturę – z jednej strony nasz potencjał turystyczny, z drugiej strony obszar, który należy chronić. Technologia stwarza tu wielkie możliwości, stąd też podczas Kongresu kilkudziesięciu prelegentów będzie starało się je prezentować i nakreślać przyszłe kierunki rozwoju.

W programie Kongresu został zaplanowany panel dyskusyjny moderowany przez prof. Joannę Ostrouch-Kamińską, który odbędzie się 26 listopada (czwartek), w godzinach 13.00-14.00. Pani Dziekan zaprosiła do rozmów Pana Rektora UWM, prof. Jerzego Przyborowskiego, a także prof. Marzennę Nowicką oraz prof. Beatę Krzywosz-Rynkiewicz z naszego wydziału. Wśród panelistów jest również prof. Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Jolanta Okuniewska, reprezentująca SP13 w Olsztynie. Panel ekspercki został poświęcony „Edukacji w sytuacji popandemicznej”.

W oczekiwaniu na wydarzenie zapraszamy do  lektury artykułu opublikowanego w „Gazecie Olsztyńskiej”. Uczestnicy panelu podzielili się w nim refleksjami i spostrzeżeniami na temat obecnej sytuacji uczniów i nauczycieli w Polsce, wprowadzając tym samym w tematykę kongresowych rozmów.

 

 

Szczegółowe informacje na temat IV Kongresu Przyszłości znajdują się na stronie internetowej: https://kongresprzyszlosci.pl/

Źródło: http://gazetaolsztynska.pl/675623,Przyszlosc-jest-wokol-nas.html