Konferencja z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej

Konferencja z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej
Misją Komisji Edukacji Narodowej było kształcenie wszystkich obywateli. Z okazji jubileuszu jej powstania w Olsztynie w dniach 16-17 października obradowali naukowcy z całego kraju. Jednym z organizatorów była Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej UWM.

W Olsztynie na konferencji naukowej „Komisja Edukacji Narodowej i jej Dziedzictwo” obradowali przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w Polsce, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytetu Kaliskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także z zagranicy.

– Bardzo się cieszymy, że to właśnie w Olsztynie mogliśmy świętować 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Jest to bardzo ważna instytucja, bo do tej pory uznawana za pierwsze w naszym kraju i Europie, a drugie na świecie Ministerstwo Oświaty. KEN to duma Polaków. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności ustaliła strukturę systemu szkolnego. Wyodrębniono szkoły główne w Krakowie i Wilnie, które otrzymały nazwy Szkoły Głównej Koronnej i Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego, i podlegające im szkoły wydziałowe oraz najniższe, parafialne. Do szkół parafialnych wprowadzono język polski i nowe przedmioty, takie jak historia i wychowanie fizyczne – mówi dr Maria Radziszewska, sekretarz komitetu organizacyjnego i adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej UWM oraz przewodnicząca Komisji Edukacji Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. – Zainteresowano się też sytuacją nauczycieli. W 1776 roku w strukturze KEN powstało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które m.in. wizytowało szkoły. Prelegenci na konferencji zwrócili uwagę, że te wizytacje trwały nawet trzy miesiące, bo wtedy trzeba było jeździć bryczką od szkoły do szkoły. Sprawdzenie szkół było wykonywane co roku. Towarzystwo to opracowało 29 ksiąg i podręczników, w tym pomoce dla nauczycieli, z których korzystano przez długie lata. Żeby te książki powstały, trzeba było ogłaszać konkursy i zlecać ich napisanie.

Misją Komisji Edukacji Narodowej było kształcenie wszystkich obywateli. Z okazji jubileuszu jej powstania w Olsztynie w dniach 16-17 października obradowali naukowcy z całego kraju. Jednym z organizatorów była Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej UWM.

W Olsztynie na konferencji naukowej „Komisja Edukacji Narodowej i jej Dziedzictwo” obradowali przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w Polsce, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytetu Kaliskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także z zagranicy.

– Bardzo się cieszymy, że to właśnie w Olsztynie mogliśmy świętować 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Jest to bardzo ważna instytucja, bo do tej pory uznawana za pierwsze w naszym kraju i Europie, a drugie na świecie Ministerstwo Oświaty. KEN to duma Polaków. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności ustaliła strukturę systemu szkolnego. Wyodrębniono szkoły główne w Krakowie i Wilnie, które otrzymały nazwy Szkoły Głównej Koronnej i Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego, i podlegające im szkoły wydziałowe oraz najniższe, parafialne. Do szkół parafialnych wprowadzono język polski i nowe przedmioty, takie jak historia i wychowanie fizyczne – mówi dr Maria Radziszewska, sekretarz komitetu organizacyjnego i adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej UWM oraz przewodnicząca Komisji Edukacji Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. – Zainteresowano się też sytuacją nauczycieli. W 1776 roku w strukturze KEN powstało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które m.in. wizytowało szkoły. Prelegenci na konferencji zwrócili uwagę, że te wizytacje trwały nawet trzy miesiące, bo wtedy trzeba było jeździć bryczką od szkoły do szkoły. Sprawdzenie szkół było wykonywane co roku. Towarzystwo to opracowało 29 ksiąg i podręczników, w tym pomoce dla nauczycieli, z których korzystano przez długie lata. Żeby te książki powstały, trzeba było ogłaszać konkursy i zlecać ich napisanie.

Anna Wysocka

fot. Janusz Pająk