Konferencja Citizenship & Identity in a "Post-Truth" World

Cicea

W dniach 10-12 maja 2018 roku odbyła się w Warszawie, organizowana przez Katedrę Psychologii Rozwoju i Edukacji WNS UWM oraz dwa międzynarodowe stowarzyszenia CiCeA i CitizED, konferencja Citizenship & Identity in a "Post-Truth" World. Wzięło w niej udział 120 prelegentów: 35 z Azji (m.in. Hong Kongu, Japonii, Korei, Singapuru), 15 z Ameryki Płn. (Kanady, USA), 61 osób reprezentowało kraje Europy a 9 osób Polskę. Konferencji przewodniczyła dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM a aktywnie wspierała naukowo i organizacyjnie dr Martyna Kotyśko.

Podczas konferencji dyskutowano problemy związane z współczesnymi wyzwaniami obywatelstwa oraz edukacji obywatelskiej. Tematami wykładów plenarnych było zagadnienie związków z przeszłością i edukacji historycznej w budowaniu przynależności oraz zaangażowania młodych ludzi. W panelu dyskusyjnym debatowano na temat psychologicznych i socjologicznych mechanizmów rozwoju populizmu w krajach Europy i Azji. Szczegóły podejmowanych zagadnień można znaleźć w programie konferencji: http://www.cicea.eu/pdfs/CiCea_CitizED_2018_Conference%20Program.pdf a refleksje na FB: CiCea (Children’s Identity and Citizenship European Association).