Komunikat Dziekan Wydziału w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na WNS

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, w nawiązaniu do Komunikatu Pana Rektora z 15 lutego 2022 roku w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, iż na Wydziale Nauk Społecznych wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria, a także wykłady prowadzone na latach studiów, których rocznik przewiduje jedną grupę studencką, realizowane są w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego - dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.


dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych